ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາມີລັກສະນະຫຼາຍ, ພວກເຮົາປະຕິບັດງານຕາມຂະບວນການການຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງປະເທດ, ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດແລະພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ການຜະລິດແລະການປຸງແຕ່ງ, ແລະສຸດທ້າຍທີ່ຈະປ່ອຍຕະຫຼາດ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຮັບຮອງໄດ້ຄວາມຄິດການບໍລິຫານຂອງ "ຄຸນະພາບສູງ, ປະສິດທິພາບສູງ, ຄົນອັບເດດ: ແລະການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ", ດັ່ງນັ້ນຜະລິດຕະພັນມີ invincible ໃນການແຂ່ງຂັນຕະຫຼາດ ...


  • 112
  • 32324
  • 42332
  • 123
  • 213123